Juridische
disclaimer

Deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Site zijn van toepassing op de website van TimberTech Limited ("TimberTech") die te vinden is op www.timbertech.nl (de "Site").

Gebruik van de Site. Bij gebruik van de Site gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden en kennisgevingen die op de Site zijn vermeld of waarnaar wordt verwezen (de "Algemene voorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden, moet u de Site niet gebruiken. TimberTech behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden bij te werken of te herzeien. Door gebruik te blijven maken van de Site nadat wijzigingen van de Algemene voorwaarden zijn aangegeven, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Auteursrecht. De gehele inhoud van de Site is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan delen van de Site (inclusief de afbeeldingen, foto's en tekst) te kopiëren, verspreiden of er afgeleide werk van te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TimberTech, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven op de Site.

Handelsmerken en octrooien. TimberTech is een merk van CPG Building Products LLC. TimberTech®, Less Work. More Life.®, TwinFinish®, RadianceRail®, RadianceRail Express®, Evolutions Rail® Builder, Evolutions Rail® Contemporary, Impressions Rail™, CONCEALoc®, Looks Better. Lasts Longer.®, the swirl design, VertiGrain™, DockSider™, en ReliaBoard® zijn handelsmerken, servicemerken of handelsnamen van TimberTech en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt.

DrySpace wordt door Crane Plastics LLC gemaakt voor TimberTech. Het gebruik door Crane Plastics van het handelsmerk DrySpace™ heeft de goedkeuring van DrySpace, Inc. uit Cedar Rapids, Iowa (VS). Crane Plastics en DrySpace Inc. zijn op geen enkele wijze met elkaar verbonden. Geen van beide bedrijven geeft garantie op de goederen of diensten van het andere bedrijf.

De TimberTech-producten vallen onder een of meerdere van de volgende Amerikaanse octrooien: 5,393,536; 5,783,125; 5,827,462; 5,836,128; 5,866,264; 6,011,091; 6,035,588; 6,103,791; 6,117,924; 6,131,355; 6,180,257; 6,248,813; 6,272,808; 6,337,138; 6,344,504; 6,409,952; 6,423,257; 6,453,630; 6,464,913; 6,498,205; 6,511,757; 6,578,368; 6,579,605; 6,590,004; 6,617,376; 6,632,863; 6,637,213; 6,662,515; 6,685,858; 6,708,504; 6,780,359; 6,784,216, 6,863,972 6,984,676, 6,971,211 en overige aangevraagde octrooien.

Andere namen, logo's, ontwerpen, titels, woorden of zinnen die op de Site vermeld worden kunnen ook handelsmerken, servicemerken of handelsnamen zijn van TimberTech of dochterondernemingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt. TimberTech heeft geen belangen in handelsmerken van bedrijven die niet met TimberTech zijn verbonden, die mogelijk op de Site verschijnen.

Woningeigenaren: Wij wijzen u erop dat TimberTech, AZEK, CPG International LLC en CPG Building Products LLC (hierna "CPG") geen toezeggingen doen of garanties geven met betrekking tot de diensten of installatie door een bedrijf dat vermeld is op of verkregen is door gebruik van een website van CPG. Deze bedrijven zijn geen werknemers of agenten van CPG en het is uiteindelijk ter beoordeling van de woningeigenaar om een individuele afweging te maken over de inzet van een bepaald bedrijf. Uw rechten zijn onderworpen aan de voorwaarden van het contract dat u sluit met het bedrijf van uw keuze. CPG verstrekt geen waarborgen, toezeggingen of garanties en wijst elke schade af met betrekking tot het resultaat en de kwaliteit van het werk dat zij uitvoeren, indien u ervoor kiest gebruik te maken van hun diensten.

Geen goedkeuring. Elke koppeling op deze Site naar de website van derden is geen goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling van deze derden of hun ideeën, producten of diensten. Overeenkomstig zijn referenties op deze Site naar derden en hun producten of diensten geen goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling. Indien u koppelingen naar websites van derden volgt, inclusief de websites van alle bedrijven die wel of niet met TimberTech verbonden zijn, bent u gebonden aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze websites. TimberTech verstrekt geen garanties of toezeggingen met betrekking tot deze websites. Daarnaast is TimberTech niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden of dochterondernemingen noch voor enig handelen of nalaten, resultaten of schades veroorzaakt door het bezoek aan deze websites.

Geen garantie op internationale diensten of naleving. Deze Site is ontworpen voor en wordt gebruikt in de Nederland. Als de Site internationaal wordt bekeken, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde plaatselijke wetgeving.

AFWIJZING VAN GARANTIES. HET MATERIAAL IN DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE LEVERT GEEN ENKELE GARANTIE OP VOOR ELK PRODUCT OF DIENSTEN GELEVERD DOOR TIMBERTECH OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN. MOGELIJKE GARANTIES WORDEN MET HET PRODUCT OF DE DIENSTEN GELEVERD INDIEN DEZE DOOR EEN KLANT WORDEN GEKOCHT.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. TIMBERTECH IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, VERTRAGINGEN, ONZORGVULDIGHEDEN OF NALATIGHEDEN OP DEZE SITE OF ELKE SITE DIE GEKOPPELD IS OF WAARNAAR VERWEZEN WORDT DOOR DEZE SITE. ONDER GEEN VOORWAARDEN KAN TIMBERTECH AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF INDIRECTE SCHADEN, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACTUELE ACTIES, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN TIMBERTECH VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD.

Jurisdictie en rechtsgebied. U komt met TimberTech overeen dat de wetten van de staat Illinois van toepassing zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Site, hetzij contractuele claims, onrechtmatige daad of anderszins zonder inachtneming van wetsconflicten. U en TimberTech gaan tevens akkoord met en onderwerpen zich aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van de Circuit Court, Cook County, Illinois en het United States District Court for the Northern District of Illinois met betrekking tot deze zaken.

Gehele overeenkomst. Deze Algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en TimberTech met betrekking tot het gebruik van de Site en hebben voorrang op alle voorafgaande of gelijktijdige mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, schriftelijk of elektronisch, tussen u en TimberTech ten aanzien van deze Site. Als een of meerdere van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar worden beschouwd, zullen deze bepalingen worden uitgelegd overeenkomstig de betreffende wetgeving en zo nauwkeurig mogelijk conform de oorspronkelijke bedoelingen van partijen, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Copyright © 2017 AZEK Building Products. Alle rechten voorbehouden.

Bekijk ook ons privacybeleid, waarin overige informatie betreffende het gebruik van onze website wordt uitgelegd.